Családgondozó - 2010-03-08-ig

Nyomtatás

Balmazújvárosi Kistérség Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgálat

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. - alapján

pályázatot hirdet családgondozó munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2010.03.16 – 2011.09.30-ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról és annak végrehajtásáról szóló 15/1998. (VI. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről által meghatározott, gyermekjóléti szolgáltatáshoz kapcsolódó feladatok.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.


Pályázati feltételek:

  • Főiskola, szociális alapvégzettség,
  • Családgondozói tapasztalatok, legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.
  • A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
  • Mediációban való jártasság, legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.


Elvárt kompetenciák: Kiváló szintű problémamegoldó, kapcsolatteremtő képesség, csoportmunkában való részvétel, etikus hozzáállás.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. március 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Erdeiné Győri Csilla nyújt, a 06/52/580-599 -es vagy a 06/30/565-2986-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Balmazújvárosi Kistérség Humánszolgáltató Központ címére történő megküldésével (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/2010, valamint a munkakör megnevezését: családgondozó.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Az intézményben összehívott szakmai bizottság által történik. Írásban beérkezett pályázatok bontása , formai bírálat. A pályázatban megadott elérhetőségen értesítés a személyes meghallgatásról. Bizottság javaslata alapján intézményvezető dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. március 15.

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal - 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. - Tel.: (52) 580-102 Email: hivatal@balmazujvaros.hu
Egységes orvosi ügyelet:52/311-104 _____________________________ Mentőszolgálat hívószáma: 104 _____________________________ Gyógyszertári állandó ügyelet: (20)405-3827 - Bocskai u. 2-4.

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2023 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2023-09-21 van. PointLink.