Informatika tanár - 2010-08-16-ig

Nyomtatás

Veres Péter Gimázium, Szakközépiskola és Szakképző - Balmazújváros

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

informatika-egyéb tanár munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Batthyány utca 1-7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Informatika tantárgy oktatása szakközépiskolai, illetve szakiskolai képzésben.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: Egyetem, Informatika szak

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Egyetem, maatematika, földrajz, fizika szakképzetség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok fénymásolata

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. augusztus 16.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Veres Péter Gimnázium Szakközépiskola és Szakképző- Balmazújváros címére történő megküldésével (4060, Balmazújváros, Batthyány utca 1-7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 233/2010., valamint a munkakör megnevezését: informatika-egyéb tanárA pályázat elbírálásának módja, rendje: Pályázati feltételnek megfelelő pályázók személyes meghallgatása.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. augusztus 18.

A pályázati kiírás továábi közzétételének helye, ideje: Balmazújváros Város honlapján - 2010. július 19.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.verespgsz-buj.hu honlapon szerezhet.

 

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal - 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. - Tel.: (52) 580-102 Email: hivatal@balmazujvaros.hu
Egységes orvosi ügyelet:52/311-104 _____________________________ Mentőszolgálat hívószáma: 104 _____________________________ Gyógyszertári állandó ügyelet: (20)405-3827 - Bocskai u. 2-4.

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2023 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2023-09-22 van. PointLink.