Ápoló (2023.02.15-ig)

Nyomtatás

ÁLLÁSPÁLYÁZAT


BALMAZÚJVÁROSI NEFELEJCS IDŐSEK OTTHONA
pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

ápoló

Munkakör/feladatkör betöltésére.
 
Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  Az idősek otthonában élő ellátottak vonatkozásában gondoskodik az ápolási, szakápolási, gondozási feladatok ellátásáról az orvosi utasítások figyelembevételével. Legfőbb feladata a szakmailag magas szintű gondozás, figyelmes, lelkiismeretes bánásmód, a lakók eégészséges, nyugodt, otthonos életkörülményeinek a biztosítása.
Betöltendő állás szakmacsoportja:  szociális és gyámügy
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Egyéb
Betöltendő állás jogviszonya:  Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
  Határozatlan, 40 óra, Váltásos, Teljes munkaidő
Munkavégzés helye:  Balmazújváros
Álláshirdető szervezet bemutatása:  A Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona Hajdú- Bihar megyében helyezkedik el, Balmazújváros Város Önkormányzatának fenntartásában 52 férőhellyel működik 2001. év óta. Ezen belül 20 férőhelyen demens ellátottakat is gondozunk. Intézményünk egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedéllyel is rendelkezik.
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát. A bérezés a Kjt. által biztosítottakon (melyek: közalkalmazotti bértábla, szociális ágazati pótlék, egészségügyi bérpótlék).
Feltételek, előnyök
Pályázati feltételek
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
  Büntetlen előélet
  Cselekvőképesség
  Magyar állampolgárság
Elvárt végzettség/képesítés:
  Középfok, Egészségügyi és szociális gondoskodás, m.n.s., gyakorló ápoló, ápoló, stb.
Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év):  1
Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
  MESZK tagság
  Középfokú képesítés az 1/2000. (I.7.) SzCsM. rendelet 3. számú mellékletében előírt "ápoló" munkakörre előírt végzettség és szakképzettség
Pályázat elbírálása során előnyt jelent
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:
  Együttműködés (alap)
  Elkötelezettség, megbízhatóság (Etikus magatartás) (egyéb)
  Magatartási, viselkedési szabályok, munkakörnyezet rendezettsége (egyéb)
A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
  végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
  motivációs levél
A pályázat benyújtásának határideje:  2023.02.15. 00:00
A pályázat elbírálásának módja:  Az érvényes pályázatot benyújtó jelentkezők személyes meghallgatáson vesznek részt.
A pályázat elbírálásának határideje:  2023.02.20. 00:00
A pályázati kiírás további közzétételének helye:  www.balmazujvaros.hu
Állás tervezett betöltésének időpontja:  2023.03.01.
Publikálás tervezett időpontja:  2023.01.20.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal - 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. - Tel.: (52) 580-102 Email: hivatal@balmazujvaros.hu
Egységes orvosi ügyelet:52/311-104 _____________________________ Mentőszolgálat hívószáma: 104 _____________________________ Gyógyszertári állandó ügyelet: (20)405-3827 - Bocskai u. 2-4.

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2023 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2023-03-22 van. PointLink.