Gondozónő/szakgondozónő - 2010-10-20-ig

Nyomtatás

Az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény, Bölcsődei intézmény egység - Balmazújváros

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

3 fő gondozónő/szakgondozónő munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. utca 9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 20 hetestől 3 éves gyermekek gondozása, nevelése. Harmónikus testi - szellemi fejlődésének segítése az életkori, és egyéni sajátosságok figyelembevételével.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Kollektív Szerződés rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Középiskola/gimnázium, Középfokú képesítés Csecsemő- és gyermekgondozó (OKJ) illetve emelt szintű képesítés Bölcsődei szakgondozó (OKJ) Csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ) Csecsemő- és kisgyermeknevelő (Ba) Csecsemő- és kisgyermeknevelő- gondozó (OKJ) Kisgyermekgondozó- nevelő (OKJ),
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, 3 hónaptól nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány fénymásolata

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Emelt szintű szakképesítés, Bölcsődei szakgondozó (OKJ) Csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ) Csecsemő- és kisgyermeknevelő (Ba) Csecsemő- és kisgyermeknevelő- gondozó (OKJ) Kisgyermekgondozó- nevelő (OKJ),
 • Intézményünknél szerzett gyakorlati tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • önéletrajz,
 • iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány fénymásolatai,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2010. november 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. október 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vezendi Andrásné nyújt, a 06/70/411-29-68, 52/370-316 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény Balmazújváros címére történő megküldésével (4060 Balmazújváros, Kossuth utca 19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 233/2010, valamint a munkakör megnevezését: gondozónő/szakgondozónő.
 • Személyesen: Vezendi Andrásné, Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Kossuth utca 19. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Aki megfelel a pályázati kiírásnak azt követően személyes elbeszélgetés az intézményvezetővel, Esélyegyenlőségi Referenssel és a Bölcsőde szakmai vezetőjével.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. október 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Balmazújváros honlapja, az Önkormányzat hirdetőtáblája - 2010. szeptember 27.
 • Helyben szokások módon óvodánkban, Bölcsődében - 2010. szeptember 27.
 • Az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény honlapja - 2010. szeptember 27.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Az állásbetöltésének legkorábbi időpontja feltüntetésre került (2010.11.02) ami a működési engedély kiadásának időpontja miatt tolódhat.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a balmazovi.hu honlapon szerezhet.

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal - 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. - Tel.: (52) 580-102 Email: hivatal@balmazujvaros.hu
Egységes orvosi ügyelet:52/311-104 _____________________________ Mentőszolgálat hívószáma: 104 _____________________________ Gyógyszertári állandó ügyelet: (20)405-3827 - Bocskai u. 2-4.

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2023 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2023-09-21 van. PointLink.