Jegyző (2023.05.28-ig)

Nyomtatás

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 14742

Intézményi iktatószám: 10383-1/2023

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

BALMAZÚJVÁROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében

Jegyző

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal vezetése, a Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (1)-(3) bekezdései, valamint egyéb jogszabályokban jegyző számára meghatározott feladatok és hatáskörök ellátása. A jegyző szakmailag felelős a hivatal működéséért és ellátja a polgármester által meghatározott feladatokat, kiadja a döntések megvalósítása érdekében szükséges utasításokat, ellenőrzi azok végrehajtását. Felel az önkormányzatok törvényes működéséért. Megszervezi a hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyek intézését. Tevékenysége során felelős a jogszabályoknak és közérdeknek megfelelő szakszerű, pártatlan, igazságos, valamint színvonalas ügyintézés szabályainak megfelelő eljárásért, ellátja továbbá a képviselő-testületek, bizottságaik működésével kapcsolatos feladatokat.

Betöltendő állás szakmacsoportja: jogi

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Hatósági jogalkalmazási

Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Balmazújváros

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre. Pályázatát elektronikus úton a 10383-1/2023 iktatószámra való hivatkozással, Hegedüs Péter polgármester részére a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címre vagy postai úton a 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5 címre küldhető.

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása

Elvárt végzettség/képesítés:

 • 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Jog, Igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon vagy
 • 7. Mesterképzés MSc fokozatra épülő szakirányú szakképzettség, Jog, Jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettséggel, vagy
 • 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Jog, Közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő, vagy
 • 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Jog, Okleveles közigazgatási menedzser szakképzettséggel rendelkezik.

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • Legalább kétévi közigazgatási gyakorlatot szerzett.
 • jogi vagy közigazgatási szakvizsgával, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítéssel rendelkezik.

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

 • Pszichés terhelhetőség (alap)
 • Cél- és feladat-orientáltság (vezetői)
 • Döntési képesség, felelősségvállalás (vezetői)
 • Kommunikációs készség (vezetői)
 • Határidők betartása (egyéb)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • nyelvtudást igazoló dokumentum(ok) másolata
 • fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése
 • adatkezelési nyilatkozat
 • hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről
 • vezetői program
 • szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.05.28. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: A pályázatokat Balmazujváros és Hortobágy Önkormányzatainak polgármesterei bírálják el. A pályáztató fenntartja magának a visszavonás, valamint a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.05.31. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.balmazujvaros.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.06.01.

Publikálás tervezett időpontja: 2023.05.18.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal - 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. - Tel.: (52) 580-102 Email: hivatal@balmazujvaros.hu
Egységes orvosi ügyelet:52/311-104 _____________________________ Mentőszolgálat hívószáma: 104 _____________________________ Gyógyszertári állandó ügyelet: (20)405-3827 - Bocskai u. 2-4.

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2023 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2023-09-22 van. PointLink.