1 fő óvodapedagógus (2023.07.21.-ig)

Nyomtatás

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 27326
Intézményi iktatószám: 86/2023

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

EGYESÍTETT ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE INTÉZMÉNY

pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

1 fő óvodapedagógus

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Óvodai nevelés ellátása az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja, a Pedagógiai Program, valamint a munkaköri leírás alapján.

Az óvodás korú gyermekek testi, lelki, szellemi gondozása, nevelése, fejlesztése, figyelembe véve az egyéni sajátosságokat.

Kapcsolattartás a szülőkkel, a munkával kapcsolatos adminisztráció ellátása.

Betöltendő állás szakmacsoportja: oktatás

Betöltendő       állás       munkakörének       szakterülete       (munkakörcsalád):       Emberi erőforrási/oktatási, képzési

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozott, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Balmazújváros

Álláshirdető szervezet bemutatása: Óvoda és bölcsőde közös igazgatású köznevelési intézmény.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): Postai úton, a pályázatnak az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény címére történő megküldésével (4060 Balmazújváros, Vörösmarty u. 34-36.) Kérjük a borítékon feltüntetni az intézményi iktatószámot: 86/2023., valamint a munkakör megnevezését 1 fő óvodapedagógus. Elektronikus úton Tarné Szabados Erzsébet Éva intézményvezető részére a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre. Személyesen: Tarné Szabados Erzsébet Éva 4060 Balmazújváros, Vörösmarty u. 34-36.

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

Cselekvőképesség

Magyar állampolgárság

Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 27326

Intézményi iktatószám: 86/2023

  1. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Oktatás, m.n.s., 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), oktatás, m.n.s., Felsőfokú óvodapedagógusi végzettség

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

magas szintű pedagógiai elhivatottság

gyermekcentrikusság

jó együttműködési készség

empatikus képesség

rugalmasság

türelem

jó kommunkációs készség

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

fényképpel ellátott szakmai önéletrajz

3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről

végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.07.17. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: Aki megfelel a pályázati kiírásnak, azt követően személyes elbeszélgetés az intézményvezetőval és az intézmény vezetőségével.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.07.21. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye:  Minden óvodában és  a bölcsődében, önkormányzat hirdető tábláján, intézmény és önkormányzat honlapján.

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.08.01.

Publikálás tervezett időpontja: 2023.07.10.

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal - 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. - Tel.: (52) 580-102 Email: hivatal@balmazujvaros.hu
Egységes orvosi ügyelet:52/311-104 _____________________________ Mentőszolgálat hívószáma: 104 _____________________________ Gyógyszertári állandó ügyelet: (20)405-3827 - Bocskai u. 2-4.

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2023 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2023-11-30 van. PointLink.