Családgondozó - 2010-11-30-ig

Nyomtatás

A Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ

A közalkalmazottak jogállásáról szóló1992. évi XXXIII. Törvény 20/A.-alapján pályázatot hirdet

Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgálatának balmazújvárosi telephelyére

1 fő családgondozó munkakör betöltésére

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozott idejű 2010. 12. 01.-2011. 10. 01.-ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
4060. Balmazújváros, Veres Péter u. 8.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény és annak végrehajtási rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről a 15/1998.(IV.30.) NM rendelet alapján.

Illetmény juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000 (I.7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 3. pontjában, a családsegítés családgondozói munkakörébe előírt képesítés.


• 3 hónapos próbaidőn történő megfelelés a KJT. 21/A §(4) bekezdésében megjelenített kivételekkel
• Számítógép felhasználói szinten történő ismerete, kezelése
• Büntetlen előélet

Elvárt kompetenciák:
• Jó szintű csoportos munka
• Kiváló szintű kapcsolatteremtő képesség
• Jó szintű probléma megoldási képesség
• Kiváló szintű etikus hozzáállás

A pályázat részleteként benyújtandó iratok:
• Részletes szakmai önéletrajz
• Végzettséget igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje:
2010. november 30.

A pályázat benyújtásának módja:

Személyesen vagy postai úton a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ 4060 Balmazújváros, Veres Péter u. 8. címére.

A munkakörrel kapcsolatban további információt Figéné Nádasdi Ágnes intézményvezető és Erdeiné Győri Csilla szakmai vezető nyújt a következő telefonszámon:


52/580-599 52/580-598 0630/565-2986

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal - 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. - Tel.: (52) 580-102 Email: hivatal@balmazujvaros.hu
Egységes orvosi ügyelet:52/311-104 _____________________________ Mentőszolgálat hívószáma: 104 _____________________________ Gyógyszertári állandó ügyelet: (20)405-3827 - Bocskai u. 2-4.

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2023 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2023-09-21 van. PointLink.