Kőműves szakoktató - 2010-12-17-ig

Nyomtatás
Veres Péter Gimázium, Szakközépiskola és Szakképző - Balmazújváros

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

kőműves szakoktató munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Batthyány utca 1-7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Kőműves szakiskolai tanulók nappali rendszerű gyakorlati oktatása

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Középfokú képesítés, szakirányú szakmai szakképzettség,
  • Az építőiparban szerzett gyakorlat - legalább 5 év szakmai tapasztalat.


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Felsőfokú képesítés, kőműves szakoktatói szakképzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Önéletrajz
  • Végzettséget igazoló bizonyítvány, oklevél másolata
  • Erkölcsi bizonyítvány


A munkakör betölthetőségének időpontja: 2011. január 17.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. december 17.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Veres Péter Gimnázium Szakközépiskola és Szakképző- Balmazújváros címére történő megküldésével (4060, Balmazújváros, Batthyány utca 1-7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 391/2010., valamint a munkakör megnevezését: kőműves szakoktató

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Pályázati feltételnek megfelelő pályázók személyes meghallgatása.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. december 21.

A pályázati kiírás továábi közzétételének helye, ideje: Balmazújváros Város honlapján - 2010. november 29.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.verespgsz-buj.hu honlapon szerezhet.

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal - 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. - Tel.: (52) 580-102 Email: hivatal@balmazujvaros.hu
Egységes orvosi ügyelet:52/311-104 _____________________________ Mentőszolgálat hívószáma: 104 _____________________________ Gyógyszertári állandó ügyelet: (20)405-3827 - Bocskai u. 2-4.

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2023 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2023-09-21 van. PointLink.