Családgondozó - 2011-05-20-ig

Nyomtatás

A Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ

A "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. Törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgálatának tiszacsegei területi irodájába

1 fő családgondozó munkakör betöltésére

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozott idejű 2011. 06.16 -2011. 08. 15-ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
4066.Tiszacsege Fő út 42.   

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény és annak végrehajtási rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről a 15/1998.(IV.30.) NM rendelet alapján.

Illetmény juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000 (I.7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 3. pontjában, a családsegítés családgondozói munkakörébe előírt képesítés.
  • 1 hónapos próbaidőn történő megfelelés a KJT. 21/A §(4) bekezdésében megjelenített kivételekkel
  • Számítógép felhasználói szinten történő ismerete, kezelése
  • Büntetlen előélet


Elvárt kompetenciák:

  • Jó szintű csoportos munka
  • Kiváló szintű kapcsolatteremtő képesség
  • Jó szintű probléma megoldási képesség
  • Kiváló szintű etikus hozzáállás

A pályázat részleteként benyújtandó iratok:

  • Részletes szakmai önéletrajz
  • Végzettséget igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. 05. 20.

A pályázat benyújtásának módja:
Személyesen vagy postai úton a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ 4060 Balmazújváros, Veres Péter u. 8. címére. 

A munkakörrel kapcsolatban további információt Figéné Nádasdi Ágnes intézményvezető és Erdeiné Győri Csilla szakmai vezető nyújt a következő telefonszámon:

52/580-599   52/580-598   0630/565-2986

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal - 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. - Tel.: (52) 580-102 Email: hivatal@balmazujvaros.hu
Egységes orvosi ügyelet:52/311-104 _____________________________ Mentőszolgálat hívószáma: 104 _____________________________ Gyógyszertári állandó ügyelet: (20)405-3827 - Bocskai u. 2-4.

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2023 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2023-09-21 van. PointLink.