Magyar-bármely szakos középiskolai tanár - 2011-08-23-ig

Nyomtatás
Veres Péter Gimázium, Szakközépiskola és Szakképző - Balmazújváros

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII.törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

magyar-bármely szakos középiskolai tanár munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 2011. 09.01-től - 2012.06.30-ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Batthyány utca 1-7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Magyar nyelv és irodalom tantárgy oktatása gimnáziumi, szakközépiskolai, szakiskolai osztályokban.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: Egyetem, magyar-bármely szak

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Önéletrajz, végzettséget igazoló bizonyítvány, oklevél másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2011. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. augusztus 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hűséné Szabó Mária nyújt a 30/400-2949-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Veres Péter Gimnázium Szakközépiskola és Szakképző- Balmazújváros címére történő megküldésével (4060, Balmazújváros, Batthyány utca 1-7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 256/2011., valamint a munkakör megnevezését: magyar-bármely szakos középiskolai tanár


A pályázat elbírálásának határideje: 2011. augusztus 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Balmazújváros Város honlapja - 2011. augusztus 8.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.verespgsz-buj.hu honlapon szerezhet.

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal - 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. - Tel.: (52) 580-102 Email: hivatal@balmazujvaros.hu
Egységes orvosi ügyelet:52/311-104 _____________________________ Mentőszolgálat hívószáma: 104 _____________________________ Gyógyszertári állandó ügyelet: (20)405-3827 - Bocskai u. 2-4.

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2023 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2023-09-21 van. PointLink.