TÁMOP-5.4.3.-09/2-2009-0001 - Házi segítségnyújtás fejlesztése a Balmazújvárosi Kistérségben

Nyomtatás

Házi segítségnyújtás fejlesztése

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.


TÁMOP-5.4.3.-09/2-2009-0001
Házi segítségnyújtás fejlesztése a Balmazújvárosi Kistérségben

A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása a TÁMOP-5.4.3.-09/2 kódszámú Házi segítségnyújtás fejlesztése című pályázat keretében 33.142.126 Ft összegű támogatásban részesült az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával. A projekt 2010. április 1-jén indul és 2011. június 30-án fejeződik be.

A program alapvető célja, hogy az ápolási díjban részesülő személyek segédgondozói képzésével és foglalkoztatásával szakszerűbb ellátórendszert biztosítsunk, valamint megalapozzuk a szociális ellátás és a foglalkoztatás kapcsolódását az otthoni gondozásban.

A projektben olyan személyek vehetnek részt, akik a nyugdíjkorhatárt több, mint öt év múlva érik el, legalább 8 általános iskolai végzettséggel rendelkeznek, legalább 2 éve ápolási díjban részesülnek és vállalják a programban való részvételt.

A 4 hónapos, 180 órás segédgondozói képzésben 30 fő vesz részt a Balmazújvárosi Kistérség településeiről. 2 fő Hortobágyról, 6 fő Egyekről, 6 fő Tiszacsegéről, 16 fő Balmazújvárosról. Célunk a segédgondozói képzéssel, hogy emelkedjen a szakmai színvonal, szakszerűbb ellátást biztosítsunk a házi segítségnyújtó szolgáltatásokat igénylők számára a minőségi fejlődés érdekében.

A képzést sikeresen teljesítők tanusítványban részesülnek, majd közülük 20 fő napi 4 órás foglalkoztatásban vesz részt a szociális alapszolgáltatások területén működtetett szolgáltatásokban, elsősorban a házi segítségnyújtás területén 8 hónapon keresztül, valamint 4 hónapig a fenntartási időszak alatt. A segédgondozók foglalkoztatásával lehetőség nyílik a szolgáltatásokba bevont személyek számának növelésére, a szolgáltatások kapacitásának bővítésére, elősegítjük az ápolók újbóli elhelyezkedését a munkaerőpiacon.

A program teljes időtartama alatt a célcsoport személyiségfejlesztő-, munkaerőpiaci-, kiégést megelőző tréningeken, esetmegbeszéléseken és szupervíziókon vesz részt.

A program keretein belül olyan új eszközök is beszerzésre kerülnek, amelyek segítségével megkönnyítjük az ápolási-gondozási tevékenységeket. Az eszközök között szerepelnek kerékpárok, vérnyomásmérők, vércukorszintmérők, gumikesztyűk, védőruházat, számítógép és nyomtató.

A programban résztvevők a hozzátartozóik gondozásával, és a házi segítségnyújtó szolgáltatásokban való részvételükkel megalapozzák a foglalkoztatás és a szociális ellátás kapcsolódását az otthoni gondozásban, valamint a tartós együttműködést a két gondozási forma között. A segédgondozók foglalkoztatásával lehetőség nyílik a kistérségben a folyamatos szakmai ellátásra, gondozásra. A projekt megvalósításával olyan szintű szolgáltatásokat tudnak nyújtani a házi segítségnyújtó szolgálatok, amelyek teljes körűek, hatékonyak, az idős emberek igényeihez, szükségleteihez igazodnak.


Tóth Erzsébet

szakmai koordinátor

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal - 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. - Tel.: (52) 580-102 Email: hivatal@balmazujvaros.hu
Egységes orvosi ügyelet:52/311-104 _____________________________ Mentőszolgálat hívószáma: 104 _____________________________ Gyógyszertári állandó ügyelet: (20)405-3827 - Bocskai u. 2-4.

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2023 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2023-09-21 van. PointLink.