3 fő óvodai, iskolai szociális segítő (2018. szeptember 20.-ig)

Nyomtatás

Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ 
Család- és Gyermekjóléti Központ

3 fő óvodai, iskolai szociális segítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Veres Péter utca 6-8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodai, iskolai szociális segítő feladatok ellátása. Egyéni, csoport és közösségi munka.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

-      Főiskola, Szociális munkás, szociálpedagógus, egyéb a 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 2.sz.melléklet II.1. pontja szerinti végzettség,

-      Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

-      Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-      Fényképes szakmai önéletrajz

-      Motivációs levél

-      Erkölcsi bizonyítvány (három hónapnál nem régebbi)

-      Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

-      Iskolai végzettséget igazoló iratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szilágyiné Tóth Katalin nyújt, a 52/580-599 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

-  Postai úton, a pályázatnak a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ címére történő megküldésével (4060 Balmazújváros, Veres Péter utca 6-8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 583/2018, valamint a munkakör megnevezését: 3 fő óvodai, iskolai szociális segítő.

-  Elektronikus úton Szilágyiné Tóth Katalin részére a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül

-  Személyesen: Szilágyiné Tóth Katalin, Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Veres Péter utca 6-8. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot három fős bizottság bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

-    Balmazújváros Humán Szolgáltató Központ honlapja - 2018. szeptember     

           4.

-    Balmazújváros, Egyek, Tiszacsege, Hortobágy, Újszentmargita települések önkormányzatainak honlapja - 2018. szeptember 4.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal - 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. - Tel.: (52) 580-102 Email: hivatal@balmazujvaros.hu
Egységes orvosi ügyelet:52/311-104 _____________________________ Mentőszolgálat hívószáma: 104 _____________________________ Gyógyszertári állandó ügyelet: (20)405-3827 - Bocskai u. 2-4.

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2019 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2019-06-24 van. PointLink.